AGENT DE SPĂLARE PENTRU MAŞINI DE ERBICIDAT PROAG

Agentul de spălare Proag este un agent special de spălare/curăţare pentru maşini de erbicidat şi accesoriile acestora.

Doze utilizate

1) Spălare/curăţire după erbicidare:
- Spălare/curăţire rezervor- interior: 100 g/100 l apă
- Spălare/curăţire rezervor- exterior: 25 g dizolvate în10 l apă
- Spălare cu jet sub presiune: 50 g dizolvate în 10 l apă

2) Spălare/curăţire a maşinii de erbicidat în vederea conservării peste iarnă:
- Spălare/curăţire rezervor- interior: 200 g/100 l apă
- Spălare cu jet sub presiune- exterior: 50 g dizolvate în 10 l apă

Mod de utilizare

- Maşina de erbicidat se va goli complet în câmp, după care se spală întregul sistem cu apă.
- Se umple rezervorul în proporţie de 10-20% cu apă, apoi se introduce lent agent de spălare Proag în proporţie de 100 g/100 l apă cu sistemul de agitare în funcţiune.
- Se lasă lichidul de spalare să circule cel puţin 15 minute.
- La un grad avansat de murdărire sau la sfârşitul sezonului de erbicidat  se lasă soluţia să circule timp de 30 minute.
- Evacuarea lichidului de spălare împreună cu resturile de pesticide se va face în câmp.
- După spălare se va clăti maşina de erbicidat cu apă curate.

Indicaţii privind măsurile de protecţia ale utilizatorului

- Produsul se va depozita separat de produse alimentare şi furaje.
- A nu se permite accesul copiilor.
- Se va evita orice contact inutil cu produsul. La contactul cu ochii, acestia se spală imediat cu apă din abundenţă şi se consulta medicul.
- La contactul cu pielea sa vor spăla zonele afectate cu apă din abundenţă.

Depozitarea şi evacuarea deşeurilor

Produsul se va depozita la temperatura camerei. Ambalajele se vor goli complet de produs înainte de evacuarea acestora.

Ambalajele goale, cu eventuale resturi de produs, se vor preda la punctele de colectare pentru deşeuri/ambalaje de produse chimice casnice.