Antispumant ProAgro

Antispumant neutru pentru soluţii de erbicidat.
Aditiv pentru pesticide.

Compozitie:

Suspensie apoasă conţinând:  33% polidimetilsiloxan şi 5% emulgator

Mod de acţiune:

Antispumantul ProAgro se utilizează ca antispumant în soluţiile de erbicidat.
Produsul este un aditiv utilizat în tratamentele de protecţie ale culturiilor agricole.

Mod de utilizare:

A se agita energic înainte de utilizare!
La prepararea soluţiei de erbicidat se adaugă în rezervorul maşinii de erbicidat 1,4 ml antispumant/100 litri soluţie de erbicidat.
Se vor evita astfel timpii de aşteptare pentru depunerea spumei.

Indicaţii privind măsurile de protecţia ale utilizatorului şi de protecţie a mediului:

  • Se va evita orice contact inutil cu produsul.
  • O utilizare necorespunzătoare poate pune în pericol sănătatea utilizatorului!
  • Produsul se va depozita separat de produse alimentare şi furaje.
  • A nu se lăsa la îndemâna copiilor !!!
  • Se va depozita în ambalajul original.
  • A nu se deversa produsul sau resturile de produs în cursuri de apă.
  • A nu se arunca ambalajele goale în cursuri de apă.
  • A nu se reutiliza ambalajele goale.
  • Ambalajele goale se vor preda la punctele de colectare autorizate.
  • A se proteja produsul contra îngheţului!