Consultanță

> Oferim consultanţă în domeniul omologăriilor produse de protecţia plantelor, omologare produse generice, recunoaştere reciprocă (mutuală) a omologăriilor şi avizare de import paralel. În fiecare dintre tăriile membre ale EU şi fostele state membre ale USSR.

> Reprezentare firme producătoare de pesticide în vederea omologării produselor în Europa.

> Studii de piaţă în domeniul utilizăriilor pesticidelor în fiecare ţară din EU.

> Crearea programelor personalizate de combatere integrată a boliilor, daunătoriilor şi buruienilor în culturile agricole.