SULFO-N

Sulf sub formă de tiosulfat cu conţinut de azot.

Acţiune dublă imediată şi de durată!

Lipsa de sulf- cea mai răspândită boală carenţială din Europa Centrală.

Nu se poate vorbi în prezent de acoprirea decât în foarte mică măsură a necesarului de sulf al plantelor de cultură din aer. Ploile acide sunt, din fericire, istori. Drept rezultat carenţa de sulf a crescut semnificativ în Europa Centrală. Sulful este indispensabil pentru obţinerea de plante sănătoase şi producţii ridicate:

•         Azotul necesită sulf- prin intermediul a 1 kg sulf sunt reţinute 7 kg azot.
•         Sulful contribuie la sinteza proteinelor, glutenului şi al uleiului.
•         Sulful determină creşterea valorii de furajare în furajele de bază.
•         Sulful determină gustul plăcut al legumelor.
•         Sulful creşte rezistenţa plantelor faţă de infestările cu fungii şi ciuperci.

Acţiunea ingrăşămintelor cu sulf uzuale nu este îndestulătoare.

Acestea constau de regulă din sulfaţi solubili, au o acţiune de scurtă durată şi sunt spălaţi rapid de precipitaţii. Peste 80% din aceşti sulfaţi nu ajung în ţesuturile plantelor.

Sulfo-N, cu conţinut de sulf tiosulfatic: acţiune rapidă şi de durată.

–        Sulfo-N este solubil în apă. După administrare cu maşina de erbicidat această formă de compus cu sulf se descompune în raport de aprox. 50:50 în sulfat cu acţiune rapidă şi în sulf elementar cu acţiune îndelungată. Tiosulfatul are o acţiune imediată, cât şi una cu o durată de 2-3 săptămâni după administrare.
–        Sulfo-N potenţează acţiunea azotului din îngrăşămintele lichide cu 10-20%
–        Potenţează împreună cu Amalgerol putrezirea paielor şi a altor resturi vegetale.

Compoziţie:

840 g/l trioxid de sulf (SO3)
155 g/l azot amoniacal (N)

Mod de utilizare:

Se vor utiliza cel puţin 200 l apă/ha. La o carenţă medie până la mare de sulf se va repeta administrarea de 1-2 ori la intervale de 10-14 zile.

Sulfo-N nu se va amesteca cu produse sau erbicide foarte acide.

- Cereale: 5 l/ha începând cu stadiul de infraţire până la apariţia celui de-al doilea internod.
- Grâu de calitate: pentru mărirea conţinutului de proteină se administrează 5 l/ha între stadiile 59 si 79.
- Porumb: 5 l/ha începând cu stadiul de 4-8 frunze.
- Sfeclă de zahăr, leguminoase, varză: 5 l/ha începând cu stadiul de 6 frunze.
- Rapiţă:5 l/ha în toamnă începând cu stadiul de 4-6 frunze,5 l/ha în primăvară, în  stadiul de creştere a tulpinii.

Nu se administreaza in timpul înfloritului!

- Morcovi, ceapă, praz, sparanghel: 5 l/ha la o înălţime a plantelor de cca. 15 cm.
- Cartofi: 5 l/ha după cca. 1-4 săptămâni de la răsărire.
- Putrezirea paielor şi a resturilor vegetale:
Se administrează 20-30 l/ha + 4 l/ha Amalgerol (pentru paie de cereale paioase), respectiv 5l/ha Amalgerol (coceni de porumb) după recoltat, pe paie/coceni. Se vor folosi diuze care asigură o bună udare, după care se face o încorporare uşoară în sol.

Adaos la îngrăşămintele lichide pentru o mai bună legare a azotului: 10% Sulfo-N, 90% îngrăşământ lichid.