SURFACTANT PROAGRO

Aditiv pentru îmbunătățirea capacității de umectare, aderentă și stabilizare a soluților de erbicidat.

Mod de acțiune:

Surfactantul Proagro este un agent de umectare și de aderența al soluțiilor de pesticide.

Servește pentru îmbunătățirea capacitații de umectare a suprafețelor hidrofobe. Prin reducerea tensiunii superficiale, surfactantul Proagro asigură o foarte bună distribuție a soluției de erbicidat pe suprafața frunzei, o mai bună aderență și o stabilitate mai bună a acesteia.

Utilizare:

Se adaugă surfactantul Proagro sub agitare la soluția de erbicidat gata preparată.

Surfuactantul Proagro este miscibil cu toate pesticidele uzuale. Se vor ține seama de instrucțiunile de utilizare ale producătorului pesticidelor utilizate.

Nu se va utiliza  surfactantul Proagro în cazul în care printr-o absorbție mărită a pesticidului apar probleme de tolerantă la plantele de cultură.

Doze utilizate/Culturi:

–        Culturi de câmp, legumicultură:0,05- 0,1%
–        Livezi, vii, culturi de hamei:0,03%, max. 600 ml/ha
–        Plante ornamentale, pepiniere:150-200 ml/ha

Prepararea soluției de stropit:

Se introduce mai întâi 2/3 până la 3/4 din cantitatea necesară de apă în mașină de erbicidat.           
Se introduce apoi pesticidul ținându-se seama de recomandările producătorului. Se introduce la urmă surfactantul, după care se completează cu apă sub ușoară agitare.

Cantitatea de soluție de erbicidat se administrează în totalitate.

A nu se amesteca cu alți aditivi formulați, agenți de umectare sau  cu alte adaosuri sau uleiuri.

Creșterea eficacității de combaterea a fusariozei cu ajutorul SURFACTANTULUI PROAGRO

Fusarioza spicului în cereale

În decursul a cinci ani de teste oficiale de optimizare a spectrului micro-picăturilor și de îmbunătățire a calității soluțiilor din mașinile de erbicidat, s-a dovedit a fi foarte utilă, pe lângă selectarea diuzelor corespunzătoare, utilizarea surfactantului PROAGRO.

Tratamentele cu fungicid începând cu  stadiul de înspicare și până la mijlocul stadiului de înflorire (BBCH 55-67), constituie momentul optim de aplicare împotriva fusariozei spicului și constituie ultima posibilitate de reducere a formării toxinelor în cultura respectivă.

În testele efectuate pe solele predispuse atacului și în condiții climatice favorabile infecțiilor, în perioada înfloritului, prin adaos de surfactant Proagro în soluția de stropit, s-a redus semnificativ amploarea infecției.

- În cazul unui atac cu fusarium mai puțin pronunțat (funcție de soi, lucrările solului, condiții climatice, cultură premergătoare) și a unei singure aplicări de fungicide care au ca substanță activă azoli.

De exemplu în stadiul 49/55, recomandăm un adaos de : 0,05- 0,075% surfactant Proagro la soluția de stropit (de exemplu: o concentrație de 0,05%: 200 l apă/hectar cu 100 ml surfactant Proagro; sau o concentrație de 0,075%: 200 l apă/hectar cu 150 ml surfactant Proagro).

- În cazul unui atac pronunțat cu fusarium, care implică două tratamente, recomandăm, pe lângă aplicarea triazolului, un adaos de surfactant Proagro în concentrație de 0,05% la soluția de stropit (de exemplu o concentrație de 0,05%: 200 l apă/hectar cu 100 ml surfactant Proagro).

Surfactantul Proagro asigura o mai bună pătrundere a substanței active în plantă, o mai bună penetrare a spațiilor intermediare dintre palee, o mai bună acoperire a suprafeței superficiale a frunzei și a spicului.

În cadrul testelor de optimizare a spectrului micro-picăturilor și de îmbunătățire a calității depunerii pe plantă a soluțiilor din mașiniile de erbicidat, s-a dovedit a fi foarte utilă, pe lângă selectarea diuzelor corespunzătoare, utilizarea surfactantului PROAGRO.

Prin urmare:
Măriți eficacitatea tratamentelor la rapiță în primăvara cu ajutorul surfactantului PROAGRO.

1. Combaterea gărgăriței tulpinilor de rapiță (Ceuthorhinchus napi)
Pe lângă efectele negative care pot apărea ca urmare a aderării insuficiente a produsului administrat pe plantă, cum ar fi de exemplu “efectul lotus”, tipic plantelor de rapiță (aglomerarea sub formă de “perle” a soluției administrate), trebuie acordată de asemenea o atenție mărită în ceea ce privește optimizarea aderenței soluției de stropit pe plantele puternic ramificate și dezvoltate. Fermierul trebuie să se asigure că soluția de stropit să ude și tulpina plantei, adică locul în care dăunătorul iși depune ouale, chiar și în cazul în care masa foliară a plantei este bine dezvoltată.

Plecând de la considerentul că este din ce în ce mai greu sa se găsească un produs eficace de combatere  din toată gama de produse aflate pe piață, dat fiind faptul ca legislația actuală restrânge perioada de combatere a gândacului lucios la 120 zile, trebuiesc luate măsuri de optimizare a aplicării produselor de protecție a plantelor (de exemplu prin adăugerea surfactantului Proagro în soluția de stropit) și sub aspectul evitării formării rezistenței la aplicarea substanței active utilizate.

Pentru a asigura eficacitatea combaterii dăunătorilor rapiței în condiții diferențiate de aplicare în primavară, recomandăm utilizarea surfactantului Proagro în cadrul acestor măsuri într-o concentrație de aplicare de: 0,1%, adica la 150- 200 litri apă/ha: 150- 200 ml surfactant PROAGRO

 

2. Utilizarea de regulatori de creștere și de fungicide- mărirea rezistenței la cădere a culturilor de rapiță.
În cadrul acestei măsuri recomandăm, în baza evaluărilor rezultatelor experimentale din anii trecuți, adăugarea de surfactant PROAGRO la soluția de protecție a plantelor într-o concentrație de : 0,05%, adică la 150- 200 litri apă/ha: 75- 100 ml surfactant PROAGRO

În ultimii ani s-a demonstrat eficacitatea adăugării de surfactant PROAGRO în ceea ce privește utilizarea la maxim a potenței pesticidelor, aplicate la doză maximă admisă, în condiții optimă de aplicare, obtinându-se producții suplimentare de 0,14 t/ha.

A nu se amesteca un surfactant cu îngrășăminte lichide!(pericol de ardere a suprafeței plantelor)
Măriți eficacitatea tratamentelor la cereale în primăvară cu ajutorul surfactantului PROAGRO!

Combaterea gramineelor și buruienilor cu frunză lată

Pentru o combatere eficientă a buruienilor recomandăm un adaos de surfactant PROAGRO la soluția de erbicidat în concentrație de 0,1% (adică 250 ml surfactant la 250 litri apă).

În cazul în care se folosesc substanțele active dicamba/MCPA, cât și 2,4 D si MCPA, concentrația de aplicare a surfactantului PROAGRO În soluția de erbicidat se va reduce la 0,05% (adică 125 ml surfactant la 250 litri apă).

La o eventuală utilizare a erbicidelor aplicate pre-emergent, concentrația de aplicare a surfactantului PROAGRO în soluția de erbicidat se va reduce la 0,05% .

Toate erbicidele care sunt miscibile cu ungrășăminte lichide (de exemplu Urean) au demonstrat  o mărire a eficacitații în combinație cu surfactantul PROAGRO.

Combinații cu regulatori de creștere

În ultimii ani s-a confirmat faptul că prin adăugarea de surfactant PROAGRO la soluția de erbicidat a crescut eficacitatea măsurilor de reglare a creșterii.

De exemplu:

–        la adăugarea de surfactant PROAGRO la un regulator de creștere (de exemplu substanță activă Trinexapac)
–        la “reducerea drastică” a concentrației substanțelor utilizate (de exemplu substanțele active Trinexapac plus Clormequat), prin adăugarea de 150 ml de surfactant la 150 litri apă (stadiile EC 31-32)
–        la combinarea unui regulator de creștere cu un fungicid în stadiul EC 31

Mărirea eficacitații prin adăugarea de surfactant PROAGRO a fost demonstrată în ultimii ani și în cazul altor stabilizatori de creștere (de exemplu substanța activă Chlormequat, Ethefon), care se utilizează intr-o fază mai târzie la alte tipuri de cereale.

Atentie! Nu se va utiliza surfactant la produsele pe bază de sulfat de amoniu!

Administrarea de fungicide

Pentru combaterea eficientă a boliilor tulpinii, cauzate de vremea rece și umedă, recomandăm un adaos de surfactant PROAGRO la soluția de stropit în concentrație de 0,1% (de exemplu 250 ml surfactant la 250 litri apă).

La utilizarea de azoli puri recomandăm o concentrație a surfactantului față de soluția de stropit de 0,05% (de exemplu 125 ml surfactant Proagro la 250 litri apă).

La utilizarea de produși cu conținut de azoli recomandăm o concentrație a surfactantului față de soluția de stropit de 0,1% (de exemplu 250 ml surfactant PROAGRO la 250 litri apă).